Клуб 16 Февруари 2014

Правила и разпоредби на "Олимпико" за мача Лацио - Лудогорец

Полицията в Рим разпространи важна информация за феновете на Лудогорец, които ще наблюдават на живо първия мач от 1/16 финалите в Лига Европа срещу...

Полицията в Рим разпространи важна информация за феновете на Лудогорец, които ще наблюдават на живо първия мач от 1/16 финалите в Лига Европа срещу Лацио на "Олимпико" на 20 февруари от 21,05 ч. местно време.

ПФК Лудогорец съветва своите фенове да се запознаят внимателно с упоменатите по-долу разпоредби и стриктно да ги спазват преди, по време и след мача с Лацио в италианската столица. В противен случай нарушителите могат да попаднат под ударите на италианското законодателство.

Точка 1
БИЛЕТИ И ПРОПУСКВАТЕЛЕН РЕЖИМ

А. Входните билети са лични и не могат да бъдат отстъпвани на трети лица, освен в случаите, специално предвидени в настоящите разпоредби или в случай, че е разрешено от правилника на клуба;

Б. На входовете на стадиона зрителите трябва да покажат своята лична карта на стюардите, които ще проверят дали самоличността на притежателя на билета съвпада с тази на неговия приносител;

В. Зрителите трябва да съхраняват своите валидни билети през цялото време, докато не напуснат спортния обект.

Г. Допускането на моторни превозни средства до зоните за паркиране и изчакване се регулира със съответните специално оторизиращи разрешителни;

Д. Зрителите са задължени да заемат мястото, определено за тях. Със закупуването на входния билет, те се съгласяват да не заемат други места, дори ако са свободни, освен в случаите, когато това бъде разрешено от футболния клуб, отговарящ за ръководенето на спортното мероприятие и е оторизиран да издава такъв тип разрешения от компетентните органи;

Е. Зрителите са обект на контрол на достъпа посредством метал-детектори или на контрол, осъществяван от стюарди, както и на проверки за сигурност, предназначени да предотвратят внасянето на стадиона на незаконни и/или опасни предмети. Зрителите са длъжни да следват инструкциите, издадени от стюардите.

Точка 2
ПОВЕДЕНИЕ

В спортния обект и в определената зона извън стадиона, зрителите НЯМАТ право да:А. Изразяват каквато и да е форма на расистка, етническа или религиозна дискриминация, както и каквато и да е форма на нетолерантност, посредством скандиране или банери;

Б. Да стоят на пътеходите, входовете и изходите или на други пътища за евакуация без уважителна причина;

В. Да се катерят по перила, парапети, преградни стени и всякакви други съоръжения, които не са специално предназначени за зрители;

Г. Да повреждат и разрушават спортното съоръжение и инфраструктура;

Д. Да внасят или притежават опасни субстанции или предмети, лесно запалими или отровни вещества, вещества, използвани за рисуване по стени или наркотици;

Е. Да внасят или продават алкохол или напитки с алкохолно съдържание по-високо от 5 процента, освен в случаите, когато това е разрешено от съответните власти в определени зони и утвърдено от полицията;

Ж. Да внасят или носят в себе си камъни, ножове или други предмети, които могат да причинят наранявания или да бъдат хвърляни, звукови инструменти, лазерни показалки, и всякакви други предмети, които биха могли да причинят неудобство на останалите посетители в спортния обект или заплаха за тяхната сигурност;

З. Да притежават или носят колани с големи метални катарами и други аксесоари или предмети, които биха могли да представляват заплаха за безопасността на спортното мероприятие;

И. Да носят чадъри, с изключение на такива от компактен тип и без остър връх, във форма или материал, който би могъл да представлява заплаха за сигурността на спортното мероприятие и зрители;

К. Да внасят патерици, освен ако нямат специално разрешение;

Л. Да излагат обекти, които закриват гледката за другите зрители или закриват знаците за аварийни изходи, противопожарни знаци, знаци за изходи, или такива, които биха представлявали пречка на пътищата за евакуация;

М. Извършване на всякакъв вид търговска дейност без предварително разрешение;

Н. Да носят или продават напитки в кенчета, стъклени или пластмасови бутилки в спортния обект;

О. Воденето на животни, освен в случаите, когато е изрично разрешено;

П. Да внасят и/или носят дрехи в цветовете, наподобяващи тези на униформите на стюардите, както и идентични или подобни на стюардските униформи или такива на персонала на стадиона;

Р. Да внасят или излагат банери, плакати, флагчета, документи, скици, печатни материали или предмети различни от онези, специфицирани от Отдела по оперативна сигурност по молба от футболния клуб, в който случай гореспоменатите предмети трябва да бъдат излагани в зоните, определени от футболния клуб и премахвани в края на спортното мероприятие;

С. Да участват в нерегламентирани скандирания или такива, различни от утвърдените от Оперативно звено за сигурност, по искане на футболния клуб;

Т. Влизането на стадиона под въздействието на алкохол или други упойващи или психотропни вещества;

В допълнение, следното поведение подлежи на санкциониране, тъй като би представлявало нарушение на нормативните разпоредби и може да бъде определено като криминално деяние: прикриване или притежание на оръжие или други опасни предмети; ползването на знаци или символи на асоциации, които проповядват расистка, етническа, национална или религиозна дискриминация или насилие при провеждане на спортно мероприятие; подбуждане към насилие по време на спортната среща, притежание, хвърляне и използване на опасни елементи, като фойерверки и други подобни, преодоляване на перилата и нахлуване на терена.Стадионът е оборудван с техника за видеонаблюдение (CCTV).

Съгласно законодателството на Италия е забранено притежанието, внасянето и употребата на пиротехнически изделия, метални пръти, пръчки, предмети, предизвикващи шум и мегафони.

 
Генерален спонсор
Спонсори