Разград е атрактивно място за български и чуждестранни инвеститори. В града работят няколко високотехнологични предприятия. Тук има традиции във фармацевтичното производство, в силикатната индустрия, както и развито селско стопанство.

Водещо фармацевтично предприятие е "Биовет-Разград", което произвежда и изнася за Западна Европа и САЩ продукти за ветеринарната медицина.

Пример за успешна приватизация е заводът за преработка на царевица "Амилум-България", част от световния лидер в производството на храни "Tate&Lyle". Друга водеща компания е "Амета холдинг", собственост на Българо-американския инвестиционен фонд, основен производител на пилешко месо в страната.

Разградска област има огромен дял в производството на зърнени и маслодайни култури в страната като пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, рапица. В региона работят едни от най-големите арендатори в страната.

В града има традиции в машиностроенето, в производството на резервни части за леки автомобили и на тежка механизация.

Разград е на шесто място в класацията на българските градове, които успешно усвояват средства от еврофондовете.

 
Спонсори