Клуб 18 Април 2013

ПФК Лудогорец е първият български клуб със сертификат за качество по стандарта ISO 9001:2008

ПФК „Лудогорец“ стана първият български клуб, който премина успешно одит и ще получи сертитификат за съответствие на системата за управление на...

ПФК „Лудогорец“ стана първият български клуб, който премина успешно одит и ще получи сертитификат за съответствие на системата за управление на качеството (СУК) с изискванията на стандарта ISO 9001:2008. Одитът бе извършен от сертификационната организация СЖС България ЕООД (SGS). В продължение на два дни проверяващите прегледаха цялата документация и процедурите, по които функционира Клубът и установиха, че ПФК „Лудогорец“ се управлява в съответствие с най-добрите европейски практики.

В обхвата на сертификацията влизат следните дейности:

• Управление на професионален футболен отбор

• Организиране и провеждане на учебно-тренировъчна и състезателна дейност

• Управление на спортни бази за подготовка на футболисти

• Рекламни услуги

Макар и от скоро в елитната „А“ група, Клубът демонстрира изключителна мотивация, високо ниво на управление и желание за постоянно усъвършенстване на административните и организационните процеси, свързани с неговото функциониране. Сертифицирането по ISO 9001:2008 е в изпълнение на дългосрочната стратегия на мениджмънта на „ПФК Лудогорец“ за следването на международно признати стандарти за управление на качеството.

 
Генерален спонсор
Спонсори


Nostrabet.com