Моля, попълнете формата:

С изпращането на този формуляр, Вие изрично се съгласявате, че Клубът и неговите търговски партньори могат да споделят и да използват вашата лична информация: с цел предлагане на продукти и услуги - продукти, услуги, оферти и събития свързани с ПФК Лудогорец; като могат да се свържат с вас по пощата, телефона или по електронен път. Моля, прочетете Общите условия за повече подробности.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА КЛУБНА ПРОГРАМА #WEARELUDOGORETS

Настоящите "Условия за ползване" уреждат взаимоотношенията между "ПФК ЛУДОГОРЕЦ 1945” ЕАД от една страна и потребителите на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн ludogorets.com. Тези Условия за ползване обвързват всички потребители. Използването на услугите, предлагани в рамките на Сайта, означава, че Вие сте прочели и разбрали настоящите „Условия за ползване“ и сте съгласни с разпоредбите, съдържащи се в тях.

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1. Сайтът ludogorets.com (по нататък Сайта) e собственост на ПФК „Лудогорец 1945” ЕАД, ЕИК 20128567, със седалище гр. Разград и адрес на управление: бул. Априлско Въстание №68А.
 2. С регистрацията си в Сайта, Вие се съгласявате изрично и безусловно с настоящите Общи условия /както и с всички последващи промени в тях/ и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с някои или всички условия, изложени тук, и/или не отговаряте на посочените изисквания, моля, не използвайте Сайта. С регистрацията си в Сайта Вие придобивате качеството „Потребител“ и правото да използвате услугите на Сайта за лични и некомерсиални цели при спазване на изложените тук условия.
 3. Услуги, предлагани от Сайта:
  • Създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация.
  • Получаване на достъп до гледане на живо/лайв стрийминг на спортни събития на ПФК Лудогорец, интервюта, видео репортажи, обзори и други материали, чиито права за излъчване са уредени от Доставчика или от свързано с Доставчика лице.
II. ДОГОВОР

Настоящите Общи условия имат силата на договор и са приложими, в случай че Потребителят по категоричен и недвусмислен начин заяви намерението си да се регистрира като потребител и да сключи договор.

Сключването на договора се извършва чрез конкретни действия, в определена последователност, които изразяват волята на Потребителя за приемане на настоящите Общи условия и обективират съгласието му да ползва предоставените услуги. Заплащането на услугата, представлява последното действие от страна на Потребителя, с което страните приемат договора между тях за сключен.

След сключване на договора, Доставчикът дава достъп до съответните онлайн ресурси (в зависимост от избрания от Потребителя абонаментен план) и прилежащи услуги, чрез което реално се предоставя услугата на Потребителя.

III. Регистрация. Заявяване на услуги.

 1. Регистрация. За да ползва услугите на Сайта и Приложението и да гледа съответните онлайн ресурси, Потребителят трябва да се регистрира в Сайта или в Приложението. За извършване на регистрацията е необходимо Потребителят да предостави име, имейл, парола, пол, възраст и град. В случай че Потребителят желае да получи фактура, същият следва да предостави и следната информация: Наименование на фирмата/физическото лице; Адрес; ЕИК/ ЕГН; ИН по ЗДДС; Адрес за кореспонденция; e-mail; телефон.

  В случаите, в които като потребител се регистрира непълнолетно лице, същото декларира и съгласието на своите родители или попечители с настоящите Общи условия. В случаите на регистрация на лице под 14-годишна възраст, заявлението за съгласие с Общите условия се извършва от родител или настойник на същото.

  „E-mail” е посочен от Потребителя електронен адрес, с който същият се регистрира и идентифицира в Сайта.

  „Парола” е съвкупност от букви и/или цифри, представляващи код, който заедно с e-mail индивидуализира Потребителя и му предоставя възможност за достъп до профила му, за извършване на валидни заявки за предлаганите от Сайта услуги.

  „Профил на потребителя” е отделна част в Сайта, съдържаща информация за Потребителя, предоставена от него при регистрацията му. Достъпът до профила се осъществява чрез въвеждане на e-mail и парола.

 2. Съгласяване с Общите условия. Потребителят изразява волята си за съгласие с настоящите Общи условия чрез натискане на бутона „Потвърди.” Съгласието, изразено при условията на предходното изречение, представлява електронно изявление, с което Потребителят декларира че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва.
 3. Избиране на абонаментен план. Потребителят избира конкретен абонаментен план, който заплаща.

  Ако Потребителят плати непосредствено преди започване на спортното събитие, Доставчикът не може да гарантира, че системите за разплащане ще обработят навреме плащането и Потребителят ще може да гледа безпроблемно спортно събитие на живо.

 4. Цени за Абонаментни планове. Заплащане.

  Пакет Standart: безплатно след регистрация

  Пакет Сребърен: 12 лева с ДДС (на година)

  Пакет Сребърен плюс: 45 лева с ДДС (на година)

  Пакет Златен: 48 лева с ДДС (на година)

  Пакет Златен плюс: 125 лева с ДДС (на година)

  Пакет Платинум: 1500 лева с ДДС (на година)

  Заплащането се извършва посредством PayPal системата (както за регистрирани в сайта www.paypal.com потребители, така и за нерегистрирани в сайта на PayPal потребители) или посредством кредитни и дебитни карти: Visa, Mastercard, Maestro чрез технологична платформа, предоставена от PayPal.

  Заплащането може да се извърши и с наложен платеж за следните пакети: Сребърен, Сребърен плюс, Златен и Златен плюс.

  След извършване на заплащането Потребителят получава достъп до онлайн ресурсите в зависимост от избрания от него абонаментен план.

  С извършване на плащането Потребителят изразява своето изрично съгласие, че желае да получи достъп до заявеното цифрово съдържание. Потребителят потвърждава, че е съгласен със и знае, че с извършване на плащането от страна на Потребителя и получаването на достъп до заявеното цифрово съдържание Потребителят губи правото си на отказ от сключения с Доставчика договор от разстояние за предоставяне на цифрово съдържание.

 5. Активиране на Услугата. Услугата се активира след потвърждаване на плащането от страна на съответния контрагент, съобразно избрания начин на плащане от страна на Потребителя.

  Броят на планираните за излъчване на живо отделни спортни събития може да варира в различните периоди от време, за което Доставчикът не носи отговорност.

IV. Права и задължения на Доставчика

 1. Доставчикът се задължава да опазва предоставената от Потребителя информация при регистрацията му в съответствие с правилата на Закона за защита на личните данни.
 2. Доставчикът декларира, че притежава правата за разпространение на спортните събития, достъпни на Сайта по предлагания начин.
 3. Доставчикът не осъществява разплащанията в Сайта, а пренасочва Потребителя към съответните контрагенти, които притежават необходимата система за плащане с банкови карти, банкови сметки. Потребителят следва да се увери, че страницата на съответния контрагент, към която е пренасочен за извършване на плащането, притежава необходимите атрибути и сертификати за извършване на избрания тип плащане.
 4. Доставчикът не носи отговорност, ако Потребителят не изпълнява правилно зададените указания за достъп до съответната платежна система или ако вината за недоставяне на услугата е извън компетентността на Доставчика.
 5. Доставчикът си запазва правото да прекрати незабавно и безусловно достъпа до услугата на Потребител, който осъществява опит за неправомерно въздействие или манипулация на която и да е част от съдържанието на Сайта. При установяване на такива опити, по преценка на Доставчика, е възможно да бъдат сезирани компетентните органи.
 6. Доставчикът не изисква и не съхранява платежна информация за потребителите. Информацията, получена от контрагентите, които разполагат с необходимата система за плащане и отговарят на регулаторните изисквания, представлява единствено потвърждение за извършено плащане и служи за активиране на достъпа до Услугата.
 7. Сайтът може да съдържа линкове към други страници или интернет ресурси. Доставчикът не контролира и не е отговорен за съдържанието, продуктите, услугите или информацията, намиращи се в тези линкове.
V. Права и задължения на Потребителя

 1. Потребителят се задължава да упражнява правата си за ползване на услугите, предоставяни от Сайта, добросъвестно, спазвайки приложимите нормативни актове, настоящите Общи условия и инструкциите за ползване.
 2. Потребителят носи пълната отговорност за опазване на своите e-mail и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на неговия e-mail и парола.
 3. Потребителят се задължава да не записва, възпроизвежда, тиражира, публикува или разпространява по какъвто и да било начин съдържанието, до което му е предоставен достъп. Всяко такова ползване на съдържанието извън обичайното гледане за лични и некомерсиални цели ще се счита за непозволено и нерегламентирано, както и за нарушение на Закона за авторските права и сродните му права и останалото приложимо законодателство. Потребителят се задължава да упражнява правата си само и единствено в рамките на предлаганите услуги, съобразно посочените дефиниции и условията на договора.
 4. Потребителят се съгласява Доставчикът да разполага с предоставените при регистрацията от Потребителя данни да контакт за маркетинг и промоционални цели /в това число и за изпращане на търговски събщения.
 5. Потребителите на Сайта, се съгласяват да получават и SMS известия за различни игри, маркетинг и промоционални инциативи, други инициативи и покани.
VI. Авторски и сродни права

Всички права върху Сайта, и тяхното съдържание принадлежат на Доставчика /или на свързани с него лица/ и са защитени в съответствие с българското законодателство.

Търговската марка, логото и наименованието на сайта с всичките им елементи /словно, графично, звуково оформление/ са изключителна интелектуална собственост на Доставчика или на свързано с него лице. Потребителят се задължава да не копира, модифицира, публикува, предава, изнася, продава каквато и да било информация, обект на защита.

Всички права върху съдържанието, предоставено за гледане от Потребителите в сайта е обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение, което по силата на действащото българско законодателство, се санкционира.

VII. Рекламации

Рекламации могат да бъдат предявявани единствено в случай, че е налице недостъпност на услугата /при надлежно заявен и заплатен достъп от страна на Потребителя/ по вина на Доставчика.

Доставчикът не носи отговорност при софтуерни или хардуерни проблеми с крайното устройство на Потребителя, прекъсване на токозахранване при Потребителя, отказ на оборудване при Потребителя, неправилно въвеждане на кодове за достъп, неизправен хардуер или софтуер или прекъсване на интернет връзката при Потребителя, проблеми на интернет доставчика, недостатъчна свързаност, атмосферни условия, или в други случаи, независещи от Доставчика.

Когато Доставчикът имплементира подобрения и промени в услугата, то същите не могат да бъдат разглеждани като основание за рекламация.

Доставчикът не дължи обезщетение при вина на някой от подизпълнителите на услугата.

VIII. Отказ

Правото на отказ от страна на Потребител от така сключения договор от разстояние е 14 дни от датата на сключването му.

Доколкото с настоящия договор се предоставя услугата достъп до цифрово съдържание веднага след заплащането на услугата, то Потребителят изрично се съгласява и потвърждава на основание чл.57, т.13 от Закона за защита на потребителите, че с извършване на плащането и получаването на достъп до заявеното цифрово съдържание Потребителят губи правото си на отказ от сключения с Доставчика договор от разстояние.

IX. Допълнителни разпоредби

Ако някоя от разпоредбите на тези Общи условия е недействителна или неприложима до определена степен, то тя се замества по право от приложимите норми на закона и не влече недействителност на останалите разпоредби.

Приложим език е българският. Приложими са нормите на българското законодателство, в това число правилата на Закона за защита на потребителите, Закона за авторското право и сродните му права, Закона за задълженията и договорите и др.

Всички евентуални спорове между Доставчик и Потребител ще се решават чрез способите на преговорите, а когато това се окаже невъзможно- компетентен е съответният съд в град София.

  Доставчикът си запазва правото да:
 1. Променя съдържанието и условията на настоящите Общи условия по всяко време и без предварително предупреждение, като измененията стават задължителни за потребителите от датата на публикацията им в Сайта и в Приложението.
 2. Да променя съдържанието на Сайта и Приложението.
 3. Да премахва линкове и информация без предварително предупреждение.
×
 
Спонсори© Copyright 2024, PFC Ludogorets 1945