Записването за играта приключи. Победителят ще бъде изтеглен на 22 май и обявен в официалната фейсбук страница на клуба.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

Спечели мачова фланелка на Вандерсон от Шампионска лига 2016/17

Общи условия

1. ПФК Лудогорец 1945 ЕАД (ЛУДОГОРЕЦ) е организатор на играта "Спечели фланелка на Вандерсон от Шампионска лига 2016/17" - Отдел Маркетинг, marketing@ludogorets.com

2. С участието си в томболата участниците се съгласяват с Условията за ползване ("Условия") и потвърждават, че цялата информация, представена е вярна, точна и пълна. ЛУДОГОРЕЦ си запазва правото да проверява допустимостта на всеки и на всички участници и може, по свое усмотрение, да дисквалифицира всеки участник, който не отговаря на допустимите изисквания. Участниците трябва по всяко време да действат добросъвестно към ЛУДОГОРЕЦ и наградата.

Томбола

3. Служителите на ЛУДОГОРЕЦ (и техните семейства) са изключени от участие в жребия за наградата.

4. Участието в тегленето на наградите е безплатно.

5. За да участват в томболата, участниците трябва да попълнят съответните полета свързани с личните данни на участника.

6. Жребият ще бъде теглен на 22 май 2017 г., като крайния срок за участие е 21 май 23:59 ч. и всички записи, получени след крайния срок, няма да бъдат взети в предвид.

Награда

7. Наградата ще бъде фланелка на Вандерсон от Шампионска лига 2016/17.

8. Наградата е непрехвърлима и няма парична алтернатива.

Победител

9. Победителят ще бъде избран на случаен принцип от всички валидни записи, получени преди крайния срок.

10. Само победителя от тегленето на наградата ще бъде уведомен от ЛУДОГОРЕЦ. Победителят ще бъдат уведомен по електронна поща, при първа възможност след крайния срок. След жребия, наградата ще бъде изпратена на победителя по куриер за сметка на ЛУДОГОРЕЦ в тридневен срок.

11. Победителят (или родител/настойник на победителя в случай, че победителят е под 16 години) ще се изисква да даде съгласието си за следното:
(i) името на победителя да се разкрие на всяко лице, което изиска информация от ЛУДОГОРЕЦ потвърждаваща самоличността на победителя;
(ii) името на победителя и/или негова снимка, да бъдат публикувани за промоционални цели.

12. Ако ЛУДОГОРЕЦ не успее да се свърже с победителя в рамките на една седмица, и/или победителя не в състояние или не желае да приеме наградата, и/или ако участникът не отговаря на изискванията за допустимост, и/или ако Победителят (или родителят или настойникът на победителя, ако победителят е под 16-годишна възраст) не предостави исканата информация в съгласие с точка 11 по-горе, ще се проведе ново теглене, докато се намери нов победител, който има желание и отговаря на условията, за да приеме наградата и да предостави необходимите съгласия. Този нов победител се счита за победител за целите на тези условия.

13. При условията на параграфи 11. и 12. по-горе, детайли за победителя ще бъдат предоставени на разположение на обществеността при поискване до две седмици след тегленето.

Други условия

14. ЛУДОГОРЕЦ си запазва правото да отмени или измени томболата или тези условия, без предизвестие, когато това е свързано с определянето на победителя от играта.

15. Наградата, заедно с тези условия, се ръководи единствено и само от законите на България.

×
 
Генерален спонсор
Спонсори© Copyright 2020, PFC Ludogorets 1945